Podeli

O nama

Regionalna udruga nezavisnih diskografa (RUNDA) je dobrovoljna, nestranačka, neprofitna, nevladina udruga koja, u skladu sa zakonom, zastupa i promiče interese diskografa – proizvođača fonograma koji na tržištu Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Makedonije i Kosova imaju status nezavisnih diskografa.

RUNDA-u su 15. listopada 2018. godine osnovali tadašnji članovi IMPALA-e iz regije, a na inicijativu i uz veliku podršku IMPALA-e, krovne europske udruge nezavisnih glazbenih izdavača.

 

RUNDA ima za cilj zastupanje interesa svojih članova nezavisnih diskografa – proizvođača fonograma na teritorijima djelovanja, kao i u odnosima sa srodnim udrugama na teritoriju Europe i svijeta. U svom djelovanju RUNDA se, između ostalog, zalaže za zaštitu i razvoj autorskih i srodnih prava u regiji, zaštitu diskografije od piratstva, zatim za stvaranje kvalitetnog digitalnog tržišta na području djelovanja, te u tu svrhu surađuje s vodećim globalnim digitalnim servisima, prati rad kolektivnih organizacija za prikupljanje autorskih i srodnih prava u regiji i surađuje s njima u cilju što kvalitetnijeg ostvarivanja prava svojih članova, bavi se informiranjem, obukom i osposobljavanjem članova u svim aspektima diskografskog i drugim poslovima u glazbenoj industriji, te aktivno promovira diskografsko tržište regije u inozemstvu sudjelovanjem na glazbenim konferencijama i festivalima i sl.

 

RUNDA od 2019. godine organizira regionalnu glazbenu konferenciju RUNDA DIGITAL DAY, a 2020. godine ustanovljava prvu nezavisnu regionalnu glazbenu nagradu RUNDA.

 

Runda je član IMPALA-e i WIN-a.

 

Struktura uprave:

 

Upravni odbor:

Dario Draštata- predsjednik

Nikola Jovanović- dopredsjednik

Miran Rusjan- član odbora

Đorđe Trbović- član odbora

Branko Komljenović- član odbora

 

Nadzorni odbor:

Frane Tomašić - predsjednik

Lina Ugrinovska - dopredsjednica

Darjo Rot – član odbora

 

Savjetodavni odbor:

Kees Van weijen (Stomp, Imapla, Nizozemska)

Didier Gosset (Impala, Belgija)

Jonas Sjostrom (Playground Music Scandinavia, Švedska)

Chris Eckman (Glitterbeat & tak:til Records, Njemačka)

Csaba Nasz (Heil, Mađarska)

Podeli