Podeli

Prednosti

RUNDA je rešena da donese nova pravila u region i pozitivno utiče na muzičku industriju Balkna.

 

1. Benefiti: Od ulaznica za muzičke događaje i konferencije, do festivala, kontakta u muzičkoj industriji, pa do saveta advokata i eksperata. 

Primeri: 
- Svi članovi Runde imaju popust na članstvo u Merlinu!
- Svi članovi Runde imaju popust na servis Linkfire.com

2. Edukacija: Članovi Runde dobijaće pristupe događajima koje Runda organizuje, kao i događajima koje organizuje Impala, WIN i naši partneri, kao i pristupe svim edukativnim resursima. 

Primeri: 
- Prve zvanične Spotify i YouTube radionice koje smo do sada organizovali 

4. Zaštita: Runda radi na zaštiti interesa svojih članova i lobira i bori se za prava svih svojih članova. Mi ćemo biti vaš glas u industriji. 

5. Predstavljanje: Želimo da stvorimo pozitivnu sliku koja dolazi sa Balkana kako bi privukli nove šanse i investicije od međunarodnih muzičkih kompanija. 

Pod patronatom IMPALE:
Rundu nadzire Impala, najveća zajednica nezavisnih izdavača u Evropi. 

Članarina: 
Svi smo mi različiti. Veliki, mali, veterani, početnici. Dolazimo iz različitih zemalja i različitog okruženja. Članarina će biti prilagođena svakom članu. Zbog Covid 19 krize članstvo u Rundi je trenutno besplatno! 

Podeli